www.kompas.com
Ilustrasi garam kasar atau garam krosok. (FREEPIK/JCOMP)